Stravovanie

Úhrada stravy

Úhrada za stravu dieťaťa sa platí Šj Pucov na číslo účtu : SK 39 0200 0000 0000 2683 6332

Suma stravného na dieťa je 25 euro. Za dieťa- predškoláka sa hradí 6 euro mesačne.

Odhlasovanie zo stravy/ do 7.00 hod./ na email.adresu: sjpucov@gmail.com

Telef.kontakt do Šj Pucov: 043/5895177

Jedálny lístok 05.07. 2021 - 09.07. 2021