Stravovanie

NOVÁ stránka Materskej školy v Pribiši: https://mspribis.edupage.org/ 

Strava pre deti sa bude dovážať zo Školskej jedálne v Oravskom Podzámku.

Stravná jednotka pre dieťa bude 31 eur na mesiac, deti - predškoláci budú platiť 7 eur na mesiac. Poplatok za stravu sa platí mesiac vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci a to trvalým príkazom za stravu.

Číslo účtu Školskej jedálne v Oravskom Podzámku:

IBAN: SK69 0200 0000 0000 2643 0332

Doplňujúce údaje: Meno a priezvisko dieťaťa 

Odhlasovanie detí zo stravy sa môže len sms-správou na tel. kontakt: 

0940/584 615 najneskôr do 07:00 hod. ráno v aktuálny pracovný deň. Po 7:00 hodine sa odhlasovanie neakceptuje. 

Nové telefónne číslo na odhlasovanie detí zo stravy: 0948 875 909!

Jedálny lístok na stránke: https://zsopodzamok.edupage.org/menu/