Zápis detí do MŠ na rok 2021/2022

Vážení rodičia /zákonní zástupcovia,

,,Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie" si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole Pribiš č.134 denne od 12.4.2021 do 30.4.2021.

Dohodnite si prosím vopred dátum a čas príchodu, aby sme boli prítomní v MŠ.

Náš tel.kontakt do MŠ: 0908/909 013, alebo nám napíšte na e-mail: skolka@pribis.sk

Podmienky prijatia dieťaťa sú zverejnené na našej web.stránke:

https://materska-skola-pribis.webnode.sk v časti- Dokumenty.

Tlačivo ,,Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie" si môžete stiahnuť aj z našej web.stránky (dolu).

Vypísané žiadosti aj s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa budeme prijímať od 3.5.2021 do 31.5.2021.

Mgr. Mastráková Renáta - riaditeľka MŠ Pribiš


Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie