Prevádzka

Prevádzka Materskej školy Pribiš č.134

Materská škola Pribiš č.134

Školský rok 2021/2022

Pondelok: 6.30 - 15.30 hod.

Utorok: 6.30 - 15.30 hod.

Streda: 6.30 - 15.30 hod.

Štvrtok: 6.30 - 15.30 hod.

Piatok: 6.30 - 15.30 hod.

Počas štátnych sviatkov je MŠ zatvorená.

Prevádzka schválená zriaďovateľom MŠ v zastúpení starostom obce Bc.Rastislavom Suroviakom.