Denný harmonogram

Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti

6:30 - 7:45

Ranný kruh - oboznámenie sa s dennou edukačnou aktivitou, ranné spoločné rozhovory, pohybovo-relaxačné cvičenia

Osobná hygiena, desiata                                                                            

7:45 - 8:30


8:30-9:00

Edukačné aktivity podľa vybraných plánov a tém učiteliek

9:00-10:00

Pobyt vonku - vychádzka, pohybové aktivity, edukačné aktivity

Osobná hygiena

Obed

Osobná hygiena - umývanie zúbkov

10:00 - 11:00

11:00-11:15

11:15-11:45

11:45-12:00

Relaxácia na lehátkach, čítanie rozprávok, počúvanie rozprávok z CD, počúvanie relaxačnej hudby

12:00 - 14:00

Príprava na olovrant (prezliekanie sa z pyžamiek, umývanie ručičiek)

Olovrant

14:00 - 14:15


14:15-14:30

Hry a hrové činnosti, opakovanie edukačnej činnosti

14:30 - 15:30