Aktuality

Pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

prosím Vás, aby ste boli ohľaduplní k deťom a k rodičom, ktorí do materskej školy dávajú deti zdravé. Deti, ktoré majú výtok z nosa / žltý, zelený/, majú kašeľ, nemajú do kolektívu chodiť !!! Buďte ohľaduplní aj ku svojim deťom a snažte sa ich preliečiť, aby nechodili do MŠ prechorené.

Pani učiteľky majú vychovávať a vzdelávať Vaše deti, nie sú tu na to, aby vysvetľovali rodičom, že ich dieťa nie je vhodné do kolektívu zo zdravotných dôvodov.

V piatok - t.j.zajtra 26.11.2021 dostane každý rodič tlačivo

,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" a poriadne si ho prečítajte, nepodpisujte to bez prečítania.

V pondelok tlačivo doneste a podpíšte a snažte sa byť zodpovední k iným .

Ak bude mať dieťa príznaky/kašeľ, z nosa žltý a zelený výtok, teplotu/, dieťa do MŠ neprevezmeme.

Ďakujem za pochopenie. Mgr.Mastráková Renáta- riaditeľka MŠŠkolská jedáleň v Oravskom Podzámku oznamuje zmenu telefónneho čísla. Nové telefónne číslo: 0948 875 909. 

Materská škola Pribiš č. 134 bude vo štvrtok a piatok , t. j. 28. 10. 2021 a 29. 10. 2021 otvorená pre deti, ktoré rodičia prihlásili.

Dňa 1. 11. 2021 bude Materská škola zatvorená - štátny sviatok. 


OSPRAVEDLNENIE O NEPRÍTOMNOSTI

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: 


Prosíme rodičov, ktorí majú dostatok ovocia a zeleniny, aby sa rozdelili s nami škôlkarmi. 
Čaká nás "Deň zdravej výživy", tak chceme niečo pekné, zdravé a chutné pripraviť. 
Ďakujeme!


Krásni mladí ľudia sú okrasou prírody,
no krásni starí ľudia sú umelecké diela.
Október je mesiacom úcty k starším. 

Dedko a babka, za Vaše veľké SRDCE plné lásky .. ĎAKUJEME! 

Babička ma naučila variť si čaj s medom.

Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom.

Moji starkí šikovní sú a všetko vedia.

Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.

Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.

                                                          Raz im všetko s láskou vrátim, v srdiečku ich skrývam.  


Zoznámte sa s našou kravičkou! 

Spoločne sme sa zapojili do školskej súťaže ADOPTUJ KRAVIČKU, ktorá je určená pre školy a škôlky. Adoptovali sme si kravičku, ktorej sme vymysleli meno Matilda. Naša kravička býva v Novoti. Našou úlohou je starať sa o kravičku - kŕmiť ju, dávať jej piť, obliekať ju a zábavne aj edukatívne súťažiť. Každý mesiac dostaneme aj jednu úlohu na splnenie, ktorú spoločne s deťmi absolvujeme. 

V hre Adoptuj kravičku si deti virtuálne adoptujú ozajstnú kravičku a takto sa zábavnou formou učia o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, o živote kravičiek aj o práci poľnohospodárov - farmárov. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a vypestovať správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa slovenskí poľnohospodári musia dobre starať.

Viac informácií na stránke: https://www.adoptujkravicku.sk/


Vážení rodičia, oznamujeme vám, že prevádzka v MŠ Pribiš č.134 začne 2.septembra 2021 o 6.30 hodine.


Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať "Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti" pre návštevníka.


Vážení rodičia, do budovy materskej školy vstupujte len jeden rodič s dieťaťom, rodič s rúškom. Vo vstupnej chodbe na knihovničke je dezinfekčný prostriedok, papierové utierky. Pred vstupom do šatne rodič aj dieťa si ruky vydezinfikujte, použitú utierku hoďte do koša.

V šatni p.učiteľka odmerá dieťaťu teplotu a až potom, ak bude dieťa zdravé a nebude vykazovať príznaky ochorenia, pôjde do triedy/ranný filter/.

Ďakujeme za spoluprácu.

Tešíme sa na deti !


Vážení rodičia, prosíme Vás , aby ste deťom do MŠ pripravili:

  • náhradné oblečenie (tepláky, tričko, svetrík/mikinu, spodné prádlo, 2x ponožky)
  • základnú hygienickú výbavu (kefka, zubná pasta, vreckovky, toaletný papier- odovzdať p. uč.).
  • Rodičia nových detičiek prosíme vás o fotokópiu zdravotného preukazu, prípadne si ho môžeme prefotiť v MŠ.

Ďakujeme 


V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je MVVaŠ SR vydaný dokument ,,Školský semafor pre školský rok 2021/2022 a manuál pre všetky druhy škôl" a podľa tohto manuálu sa budú riaditelia držať a viesť prevádzku škôl, školských zariadení.

Aktuálna verzia manuálu na webe: www.minedu.sk/skolsky-semafor alebo na našej webovej stránke v sekcii dokumenty.


Poplatok obci 10 eur mesačne sa platí na účet: 

SK94 0200 0000 0000 2292 3332

Za deti - predškolákov sa poplatok 10 eur neplatí.

Ďakujeme.