Aktuality

Pre školský rok 2020/2021

Informácia o "dotáciách na stravu" pre zriaďovateľov MŠ a ZŠ

Od 1. 9. 2021 bude možné poskytovať dotáciu na stravu pre deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:

  • všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
  • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).

Detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.

Prosíme teda rodičov ktorí sa v niektorej skupine nachádzajú aby nám dali vedieť telefonicky na tel. čísle: 0911 177 727 alebo mailom: ocupribis@pribis.sk


Vážení rodičia,

 Materská škola Pribiš č. 134 bude otvorená od 01.07.2021 - 09.07.2021.

Dňa 05.07.2021, t.j. pondelok - je štátny sviatok. MŠ bude zatvorená.

Ďakujeme


SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

SVETOVÝ DEŇ HIER 28. máj

povýšme na deň, kedy spoločne zdôrazníme význam hry pre naše deti.

Tento deň by mal byť nezabudnuteľným dňom pre všetkých okolo nás. Budeme radi, ak sa spoločne zahráme s deťmi.

Milí rodičia, poďme sa spolu s deťmi hrať v piatok 28.5.2021 o 14.30 hodine na dvore pred MŠ.

Deti si pre Vás pripravia pohybové hry.

Príďte v športovom oblečení, máte možnosť zhodiť nadbytočné kilo / ak ho niekto má a s deťmi tráviť pekné popoludnie. Nehovorte, že nemáte čas - urážate tým svoje deti ! 

Hra je fenomén. Bez hry si len ťažko náš život predstaviť. A ak sa málo hráte, pridajte .... a váš život bude krajší, šťastnejší..... a určite kvalitnejší J

Ďakujeme !


Mamičkám

Milé mamičky! Naše deti si pre Vás pripravili básničku ku Dňu matiek. Kvôli opatreniam na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 sme si pre Vás nemohli pripraviť program. Rozhodli sme sa, že Vám zarecitujeme aspoň krátku básničku. Ľúbime VÁS! 


Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás veľmi, veľmi pekne poprosiť o pomoc pri úprave okolia našej škôlky.

22.apríl je ,,Deň Zeme" a my si chceme pripomenúť tento deň tým, že si skrášlime naše okolie.

Chceme si urobiť poznávací prírodný chodník, chceme mať vlastnú záhradku, chceme mať pri škôlke kvety..., pôjdeme pozbierať odpadky po obci.

My - škôlkari sme už začali na našich plánoch pracovať, ale potrebujeme rodičia aj vašu pomoc ! Príďte k nám 22.4.2021 od 14.30 hod. a spolu budeme zveľaďovať okolie škôlky a pripomínať si, že miesto kde žijeme je ,,N A Š A Z E M".


Vážení rodičia /zákonní zástupcovia,

,,Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie" si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole Pribiš č.134 denne od 12.4.2021 do 30.4.2021.

Dohodnite si prosím vopred dátum a čas príchodu, aby sme boli prítomní v MŠ.

Náš tel.kontakt do MŠ: 0908/909 013, alebo nám napíšte na e-mail: skolka@pribis.sk

Podmienky prijatia dieťaťa sú zverejnené na našej web.stránke:

https://materska-skola-pribis.webnode.sk v časti- Dokumenty.

Tlačivo ,,Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie" si môžete stiahnuť aj z našej web.stránky (v dokumentoch).

Vypísané žiadosti aj s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa budeme prijímať od 3.5.2021 do 31.5.2021.

Mgr. Mastráková Renáta - riaditeľka MŠ Pribiš


 Zápis do 1. ročníka

ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA na školský rok 2021/2022 sa  uskutoční v budove školy v čase: 

21.04.2021 od 13,00 hod. do 16,00 hod.

23.04.2021 od 9,00 hod. do 13,00 hod.

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015

Všetky dôležité informácie o zápise a aj elektronickú prihlášku nájdete na stránke: 

 https://zsopodzamok.edupage.org/ 


Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 1. 4. 2021 do 6. 4. 2021 sú veľkonočné prázdniny. Materská škola bude zatvorená.

Prevádzka MŠ začne 7. 4. 2021 - streda o 6:30 hodine. Mgr. Mastráková Renáta - riaditeľka MŠ

Maľované vajíčko, pekný božtek na líčko,

k tomu zdravia moc

a zdravú, veselú Veľkú noc.

Prajú deti, p. uč. Renátka, p. uč. Katka, Lucka