Aktuality

Pre školský rok 2021/2022

NOVÁ stránka Materskej školy v Pribiši: https://mspribis.edupage.org/GRATULUJEME!

22.júna 2022 sa vo Vyšnom Kubíne konala prehliadka mladých recitátorov poézie a prózy na XVI. ročníku "Vyšnokubínskych prviesenok". Prvý krát sa mohli zúčastniť aj deti z materských škôl (predškoláci). Ondrejko Suroviak a Amélia Saganová si pripravili a zarecitovali krásne básne od Alice Náhlikovej. Amélia získala diplom za účasť a Ondrejkovi sa podarilo krásne 2. miesto! Obidvaja si odniesli pekné darčeky, no najmä kultúrny zážitok. 
Gratulujeme!


GRATULUJEME!

18. júna 2022 sa v AquaRelax Dolný Kubín konal 5. ročník Kubínskej rybičky (plavecké preteky a súťaže pre všetky deti). Aj naša Materská škola mala svoje zastúpenie. Ondrejko Suroviak vo svojej kategórii nemal premožiteľa. Jednoznačne najrýchlejší čas v kategórii detí do 7 rokov mal Ondrejko, a tak sa mu podarilo získať 1. miesto!
Gratulujeme a držíme mu palce pri ďalších plaveckých pretekoch!


GRATULUJEME!

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne organizovalo regionálne kolo výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí". V konkurenciu viac ako 370 účastníkov výtvarnej súťaže v 1. kategórii materských škôl sa našej STELKE Šlachtovej podarilo nádherné 2. miesto!

GRATULUJEME a veľmi sa s ňou tešíme!


Vážení rodičia, počas letných prázdnin bude Materská škola Pribiš č. 134 otvorená od 1.7.2022 do 8.7.2022 / 5.7.2022 bude MŠ zatvorená - štátny sviatok/.
Mgr. Mastráková Renáta - riaditeľka MŠ                        Bc. Rastislav Suroviak - starosta obce


Vážení rodičia, vo vstupnej chodbe je papier na prihlásenie detí počas letných prázdnin (výveska od 26.05.2022). Zapísať ste sa mali do 3.6.2022. Zapíšte svoje deti ešte do 6.6.2022, potom nahlasujeme počet detí do ŠJ Oravský Podzámok.


Logická olympiáda pre najmenších

Súťaž podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove. Cieľom je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré najmenší budú potrebovať pri vstupe do školy.

Logická olympiáda pre najmenších je určená deťom predškolského veku. Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky.

Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky. Sveta, kde sú iba víťazi a žiadni porazení. Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno aj netradične a svoje riešenie - výsledok aj zdôvodniť.

Z našich predškolákov sa najlepšie darilo Ondrejkovi Suroviakovi a Stelke Šlachtovej! 


Mama má v očiach nezábudky,
na líciach beláska.
Keď mi je clivo, povie: "Poď,
mamička si ťa poláska."
A dych má ako harmanček,
čo kvitne na lúkach.
Keď ublížiš si, povie: "Poď,
mamička ti to pofúka."
Nadídu mrazy, prituhne
a vietor kopí záveje.
Už pri dverách ma čaká: "Poď,
mamička si ťa zohreje."
I v strachu iba ku nej bežím,
na perách joj! A bieda!
Otvorí náruč, povie: "Poď,
MAMIČKA SI ŤA NEDÁ."

Ján Navrátil - Mamičkino poď
Riaditeľka Materskej školy Pribiš č.134 oznamuje rodičom, ktorí chcú zapísať deti do Materskej školy Pribiš č.134 od šk.roka 2022/2023, že ,, Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie" sa budú vydávať spoločne - dňa 3.5.2022 o 15.30 hod. v Materskej škole Pribiš č.134.

Zároveň Vás riaditeľka bude informovať o podmienkach prijatia dieťaťa do Materskej školy Pribiš č.134.

Všeobecné informácie k prijímaniu detí do materskej školy sú uvedené v dokumente,,Manuál -Predprimárne vzdelávanie detí", ktorý je dostupný nawww.minedu.sk/data/att/22210.pdf

Mgr. Mastráková Renáta - riaditeľka MŠ PribišVážení rodičia,

Materská škola Pribiš č.134 bude počas veľkonočných sviatkov a teda veľkonočných prázdnin zatvorená.

Prevádzka MŠ bude do 13.4.2022- do stredy a od štvrtka 14.4.2022 do utorka 19.4.2022 bude MŠ zatvorená. Prevádzka MŠ začne v stredu 20.4.2022.

Mgr.Mastráková Renáta - riaditeľka MŠ                                                       Bc. Rastislav Suroviak - starosta obceTlačivá potrebné k zápisu (zápisný lístok, informovaný súhlas) vypíšete online na stránke školy ( https://zsopodzamok.edupage.org/register/ ).


Výherný pozdrav z Bratislavy! 


Vážení rodičia,

materská škola bude od 07.03.2022 do 13.03.2022 zatvorená (jarné prázdniny). 

Prevádzka v MŠ začne 14.03.2022. o 6.30 hod.

Ďakujeme!


Vážení rodičia,

dňa 24.2.2022 a 25.02.2022 - t.j. vo štvrtok a v piatok bude materská škola zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Mgr. Mastráková Renáta - riaditeľka MŠ


GRATULUJEME!

Centrum voľného času Klokan, Batkova 5 vyhlásila druhý ročník valentínskej výtvarnej súťaže "Valentínske srdiečko". Úlohou vo všetkých kategóriách bolo výtvarne zobraziť valentínske srdiečko. V kategórii materských škôl bolo prihlásených až 50 detí so svojimi výtvarnými prácami. Medzi ne patrili aj naše deti, ktoré jednoznačne bodovali! Borisko Kantár vo výtvarnom diele "Valentínsky sen" použil kresbu a svojou tvorbou obsadil 1. MIESTO. Okrem Boriska získala nádherné 2. miesto aj Amélinka Saganová s dielom "Love is in the air - Láska je vo vzduchu." Amélinka pracovala s tušom a vodovými farbami.

Porota veľmi pochválila ich obrázky, vyhodnotila ich ako odlišné a výnimočné. Gratulujeme a veľmi sa s nimi tešíme! 


Vážení rodičia, 

dňa 4.2.2022 - t.j. v piatok bude materská škola zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Mgr. Mastráková Renáta - riaditeľka MŠ


Zvieratká v zime

Sýkorka (Oliverko), rys (Borisko), vlk (Amélinka), veverička (Stelka), líška (Ondrejko), zajac (Aninka), diviaky (Stelka), jeleň (Amélinka), jeleň (Ondrejko), laň (Aninka), stopy vlka v snehu (Amélinka) v podaní našich detí. 


GRATULUJEME!

CVČ Klokan Bratislava vyhlásila druhý ročník vianočnej výtvarnej súťaže "Vianočný anjel". Úlohou detí bolo výtvarne zobraziť svoju predstavu o anjelovi. Súťažilo sa v troch kategóriách, kde prvá kategória bola venovaná deťom v materských školách. Stelka Šlachtová si pripravila obrázok, kde pracovala s tušom a vodovými farbami. Stvárnila anjela a čerta ako verných kamarátov, ktorí spolupracujú "ruka v ruke". Zo všetkých súťažiacich obsadila Stelinka krásne 3.miesto! Gratulujeme a veľmi sa s ňou tešíme. 


Karneval 2022 v našej škôlke!


Spojme sa a postavíme pár kliknutiami jedinečné ihrisko K-park na Orave. Mesto Dolný Kubín sa zapojilo do výzvy spoločnosti Kaufland a do 16. 2. bude súťažiť o vybudovanie športovo - oddychového areálu K-park. Do projektu sa spolu prihlásilo až 36 miest a mestských častí. Ihrisko vyhrá prvých 7 samospráv a aktuálne sa Dolný Kubín nachádza na 2. mieste. Pomôžme im udržať si toto pekné miesto. Hlasovanie je veľmi jednoduché a rýchle. Stačí pár kliknutí denne na www.kauflandpark.sk. Pred prvým hlasovaním je potrebné sa zaregistrovať na stránke www.kauflandpark.sk. Hlasovať môžu osoby od 18 rokov, ale taktiež mladšie so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Každý hlasujúci je zároveň zaradený do žrebovania o jeden z tridsiatich smartfónov Samsung. Poďme spoločne vyhrať pre nás všetkých krásny park plný zelene a športových aktivít (skate prvky, street ball, ping-pong, workout a lezecká stena). Všetkým ďakujeme za každý jeden hlas.


Zima prišla, vietor duje, vonku sniežik poletuje.
Cez oblok sa tlačí mráz, Vianoce už sú tu zas.
Deti v očiach iskru majú, svetielko ňou zažínajú.
Teplom svojho srdiečka, zohrejú aj Ježiška.
Sniežik ešte padá, padá, človek lásku stále hľadá.
Ježiško k nám príde včas, daruje nám pokoj, lásku,
uloženú v nás!
KRÁSNE SVIATKY A VEĽA ÚSPECHOV V NOVOM ROKU 2022 PRAJE MŠ PRIBIŠ. 


Vážení rodičia,

materská škola bude od 20.12.2021 do 9.1.2022 zatvorená.

Prevádzka v MŠ začne 10.1.2022. o 6.30 hod.

Prosím rodičov, aby po príchode do MŠ predložili už vypísané tlačivo- "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Rodičia sú zodpovední za to, čo podpíšu! Ak dieťa má príznaky ochorenia, ktoré sú vyznačené v tlačive a rodičia napriek tomu dieťa dajú do materskej školy, tak je to nezodpovedné. Pani učiteľky už nebudú riešiť a vysvetľovať rodičom, čo je zodpovednosť, pretože ich zodpovednosť je výchova a vzdelávanie detí a nie rodičov !

Mastráková Renáta - riaditeľka MŠ Pribiš


GRATULUJEME!

Aj tento rok zavítal Mikuláš na Oravský hrad. Pripravil si pre dobré a možno aj nezbedné deti netradičnú mikulášsku nádielku, ktorú mohli deti získať, ak sa zapoja do súťaže. Ondrejko Suroviak a Maximko Fajber sa ho rozhodli potešiť pozdravom vo forme kresby. Mikuláš so svojimi pomocníkmi niekoľko autorov vybral a odmení ich balíčkom plným prekvapení. Medzi vybranými autormi boli aj naši dvaja nezbedníci. Veľmi sa s nimi tešíme a očakáme pozdrav od Mikuláša. 

Ondrejko Suroviak a jeho Domček pre Mikuláša (musí ísť rýchlo obdarovať poslušné deti, lebo sa blíži víchrica).
Maximko Fajber s Mikiho pomocníkom - čertom (veľké brucho má preto, lebo si už pochutnal na všetkých neposlušných deťoch).


Vážení rodičia,

prosím Vás, aby ste boli ohľaduplní k deťom a k rodičom, ktorí do materskej školy dávajú deti zdravé. Deti, ktoré majú výtok z nosa / žltý, zelený/, majú kašeľ, nemajú do kolektívu chodiť !!! Buďte ohľaduplní aj ku svojim deťom a snažte sa ich preliečiť, aby nechodili do MŠ prechorené.

Pani učiteľky majú vychovávať a vzdelávať Vaše deti, nie sú tu na to, aby vysvetľovali rodičom, že ich dieťa nie je vhodné do kolektívu zo zdravotných dôvodov.

V piatok - t.j.zajtra 26.11.2021 dostane každý rodič tlačivo

,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" a poriadne si ho prečítajte, nepodpisujte to bez prečítania.

V pondelok tlačivo doneste a podpíšte a snažte sa byť zodpovední k iným .

Ak bude mať dieťa príznaky/kašeľ, z nosa žltý a zelený výtok, teplotu/, dieťa do MŠ neprevezmeme.

Ďakujem za pochopenie. Mgr.Mastráková Renáta- riaditeľka MŠŠkolská jedáleň v Oravskom Podzámku oznamuje zmenu telefónneho čísla. Nové telefónne číslo: 0948 875 909. 

Materská škola Pribiš č. 134 bude vo štvrtok a piatok , t. j. 28. 10. 2021 a 29. 10. 2021 otvorená pre deti, ktoré rodičia prihlásili.

Dňa 1. 11. 2021 bude Materská škola zatvorená - štátny sviatok. 


OSPRAVEDLNENIE O NEPRÍTOMNOSTI

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: 


Prosíme rodičov, ktorí majú dostatok ovocia a zeleniny, aby sa rozdelili s nami škôlkarmi. 
Čaká nás "Deň zdravej výživy", tak chceme niečo pekné, zdravé a chutné pripraviť. 
Ďakujeme!


Krásni mladí ľudia sú okrasou prírody,
no krásni starí ľudia sú umelecké diela.
Október je mesiacom úcty k starším. 

Dedko a babka, za Vaše veľké SRDCE plné lásky .. ĎAKUJEME! 

Babička ma naučila variť si čaj s medom.

Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom.

Moji starkí šikovní sú a všetko vedia.

Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.

Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.

                                                          Raz im všetko s láskou vrátim, v srdiečku ich skrývam.  


Zoznámte sa s našou kravičkou! 

Spoločne sme sa zapojili do školskej súťaže ADOPTUJ KRAVIČKU, ktorá je určená pre školy a škôlky. Adoptovali sme si kravičku, ktorej sme vymysleli meno Matilda. Naša kravička býva v Novoti. Našou úlohou je starať sa o kravičku - kŕmiť ju, dávať jej piť, obliekať ju a zábavne aj edukatívne súťažiť. Každý mesiac dostaneme aj jednu úlohu na splnenie, ktorú spoločne s deťmi absolvujeme. 

V hre Adoptuj kravičku si deti virtuálne adoptujú ozajstnú kravičku a takto sa zábavnou formou učia o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, o živote kravičiek aj o práci poľnohospodárov - farmárov. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a vypestovať správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa slovenskí poľnohospodári musia dobre starať.

Viac informácií na stránke: https://www.adoptujkravicku.sk/


Vážení rodičia, oznamujeme vám, že prevádzka v MŠ Pribiš č.134 začne 2.septembra 2021 o 6.30 hodine.


Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať "Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti" pre návštevníka.


Vážení rodičia, do budovy materskej školy vstupujte len jeden rodič s dieťaťom, rodič s rúškom. Vo vstupnej chodbe na knihovničke je dezinfekčný prostriedok, papierové utierky. Pred vstupom do šatne rodič aj dieťa si ruky vydezinfikujte, použitú utierku hoďte do koša.

V šatni p.učiteľka odmerá dieťaťu teplotu a až potom, ak bude dieťa zdravé a nebude vykazovať príznaky ochorenia, pôjde do triedy/ranný filter/.

Ďakujeme za spoluprácu.

Tešíme sa na deti !


Vážení rodičia, prosíme Vás , aby ste deťom do MŠ pripravili:

  • náhradné oblečenie (tepláky, tričko, svetrík/mikinu, spodné prádlo, 2x ponožky)
  • základnú hygienickú výbavu (kefka, zubná pasta, vreckovky, toaletný papier- odovzdať p. uč.).
  • Rodičia nových detičiek prosíme vás o fotokópiu zdravotného preukazu, prípadne si ho môžeme prefotiť v MŠ.

Ďakujeme 


V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je MVVaŠ SR vydaný dokument ,,Školský semafor pre školský rok 2021/2022 a manuál pre všetky druhy škôl" a podľa tohto manuálu sa budú riaditelia držať a viesť prevádzku škôl, školských zariadení.

Aktuálna verzia manuálu na webe: www.minedu.sk/skolsky-semafor alebo na našej webovej stránke v sekcii dokumenty.


Poplatok obci 10 eur mesačne sa platí na účet: 

SK94 0200 0000 0000 2292 3332

Za deti - predškolákov sa poplatok 10 eur neplatí.

Ďakujeme.